Egyéni vállalkozó lehet:

  • a magyar állampolgár,
  • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
  • *Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

Hol intézhető

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni:

  • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (elektronikus bejelentés),
  • személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán.

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (röviden: KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát

  • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
  • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
  • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Az egyéni vállalkozóra a személyi jövedelemadó szabályai vonatkoznak. Ha máshogy nem rendelkezik, akkor vállalkozói jövedelme szerinti adózik. Választhat ezen kívül átalányadózást, illetve választhatja a kisadózók vállalkozások tételes adóját (KATA).